Accessibility Tools

Handboek van Goede Praktijken


Het handboek is bedoeld als een verzameling van de belangrijkste processen die zijn ontwikkeld tijdens de uitvoering van het project. Het bevat de creatie van onze intellectuele output om duurzamer in het onderwijs te werken en het testen ervan in 5 Europese landen. Vervolgens staan in het handboek verspreidingsactiviteiten en enkele aanbevelingen voor het verbeteren van het onderwijsvoorstel. Daarbij wordt er ook uitgelegd hoe de promotie van de 2030 Agenda in beroepsonderwijs en beroepsopleidingscentra voorgezet kan worden. Door het samenstellen van deze tool willen we praktijken en concrete acties promoten die geïmplementeerd kunnen worden in een nieuwe methodologische aanpak die gericht is op het integreren van de principes van duurzaamheid in onderwijsactiviteiten.