Accessibility Tools

Actiegebieden


Elke SDG is verbonden met verschillende thematische gebieden op macro-beleidsniveau. Een individu is vaak niet in staat om rechtstreeks op het macro-beleidsniveau in te grijpen. Opdat je als individu toch aan de SDG's zou kunnen bijdragen introduceren wij het begrip "actiegebied".

Een actiegebied is een specifiek domein van een SDG dat verband houdt met ons dagelijks leven. Een domein waarbinnen we individuele en collectieve acties kunnen ontwikkelen en vooruitgang kunnen boeken. Dankzij de actiegebieden kunnen we ook als individu concrete beslissingen nemen en acties opzetten die gericht zijn op duurzaamheid.