Accessibility Tools

Leertraject


Stairway to SDG biedt een leertraject gericht op de integratie van de SDG's in het professioneel onderwijs. Aangezien het leertraject afhangt van de schoolcontext, het vak en het profiel van de studenten, is het niet mogelijk om een ​​leertraject te creëren dat voor iedereen geschikt is.

Daarom is de Praktische Gids voor docenten opgesteld. Deze gids kan worden aangepast aan de context en behoeften van docenten. 

We stellen een flexibel leerproces voor dat je met je studenten kunt doorlopen op basis van drie stappen:

Eerste beoordeling – om het huidig (duurzame / niet-duurzame) individuele gedrag van je studenten te evalueren met behulp van de App

Leerproces - samengesteld uit een reeks educatieve activiteiten. 

Eindbeoordeling – om de gedragsverandering die zich in het leven van de student heeft voorgedaan opnieuw te evalueren met behulp van de App.  

Learning Pathway represented in a circle