Accessibility Tools

Stairway to SDG is een project dat zich richt op duurzame praktijken en gedrag. Het is geïnspireerd op het idee van de ecologische voetafdruk om de menselijke vraag naar natuurlijk kapitaal te meten. In dit project willen we gedrag "meten" met betrekking tot de verschillende Sustainable Development Goals (SDG's). Dit is verbonden met het morele principe dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en voor de veranderingen die we in de toekomst zouden willen zien.

Daartoe hebben wij voor elke SDG drie actiegebieden afgebakend. Daartoe hebben we voor elke SDG belangrijk gedrag geïdentificeerd. Aan de hand van een algemeen 4-punts Likert-schaalmodel, zullen wij aan de hand van drie meetbare vragen een specifieke indicator van elk actiegebied berekenen.

De drie indicatoren van de drie actiegebieden zullen ons een algemene index geven van het duurzame gedrag van een persoon met betrekking tot een specifieke SDG.

Als een persoon een zelfevaluatietest doet voor alle 17 SDG's krijgt hij een algemeen beeld, een telbare index, van zijn werkelijk engagement met betrekking tot de 17 SDG's. De feedback bij de vragen en de ondersteunende SDG Stairway website hebben als doel te inspireren om duurzaam gedrag te stellen.

Open SDG APP