Accessibility Tools

Het project


Stairway to SDG is een samenwerkingsverband tussen zeven organisaties uit zes Europese landen. Dit consortium wil bijdragen aan het implementeren van duurzaamheidseducatie in professioneel onderwijs. Dit op basis van concrete persoonlijke acties gekoppeld aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Als individu bijdragen aan de SDG's is complex, daarom hebben we deze doelstellingen zo veel mogelijk vereenvoudigd tot alledaagse duurzame praktijken. We zijn allemaal mee verantwoordelijk voor de grote duurzaamheidsuitdagingen waar we nu en in de nabije toekomst voor staan, duurzaamheidsuitdagingen die veroorzaakt zijn door menselijk handelen.