Accessibility Tools

Inspiratie en focus


Duurzame ontwikkeling stelt ons in staat in onze behoeften (voedsel, onderwijs, huisvesting, ontspanning, enz.) te voorzien, zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten zodat deze natuurlijke hulpbronnen ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven. Om dit te bereiken moet economische groei begrensd worden door ecologische en sociale grenzen, moeten we het milieu en sociale integratie waarborgen.

De uitdaging bestaat erin niemand achter te laten, zodat alle mensen ter wereld een fatsoenlijk leven kunnen leiden, ongeacht hun economische status, geslacht, leeftijd, huidskleur, etnische afkomst, migratiestatus, beperking, enz. Regeringen hebben de verantwoordelijkheid een beleid te voeren dat gericht is op het bereiken van de SDG's, maar dat is alleen mogelijk als we allemaal ons steentje bijdragen, door duurzaam gedrag te tonen op school, op het werk, thuis en in onze vrije tijd.

In dit project hebben we geprobeerd de SDG's op een andere manier te benaderen en deze te vertalen naar de leefwereld van studenten en docenten. Op die manier willen we de 17 SDG's toegankelijker en begrijpelijker maken.

We hebben de SDG's vertaald naar duurzame, praktijkgerichte acties zodat iedereen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen zou kunnen bijdragen.