Accessibility Tools

Resultaten


Kennisplatform voor Professioneel Onderwijs

Het Stairway to SDG platform is gericht op docenten in het professioneel onderwijs. Docenten die de mogelijkheid hebben om het bewustzijn over duurzame ontwikkeling bij studenten te vergroten en het debat, duurzaamheidsacties en duurzame innovatie bij studenten te promoten.

Doelstellingen van het platform:
  1. Informeren en sensibiliseren over duurzame ontwikkeling.
  2. Docenten helpen om Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) te integreren in hun lespraktijk.
  3. Docenten een reeks gestructureerde activiteiten i.v.m. de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aanbieden, op maat van het professioneel onderwijs. Leeractiviteiten die in de lespraktijk kunnen worden gebruikt.
  4. Docenten voorbeelden van goede praktijken aanbieden om hen te inspireren.
  5. De 'Stairway to SDG'-app te promoten, als self-assessment tool voor duurzaam gedrag.
  6. Een ​​community aanbieden waar gebruikers resultaten en voortgang kunnen delen.
  7. Helpen bij de bredere verspreiding van het project door een online ruimte aan te bieden om het project, de verwachte output en partners bekend te maken.
  8. Een aanspreekpunt bieden voor geïnteresseerde partijen (docenten, VET-organisaties, onderwijsautoriteiten,... ).

My.Stairway - Zelfevaluatie app

Om het werk van docenten te vergemakkelijken en inzicht te krijgen in het duurzaam gedrag van studenten, hebben we speciaal voor het onderwijs een nieuwe app ontwikkeld.

De zelfevaluatie-app werkt als een barometer die reflectie moet stimuleren en op een praktijkgerichte manier moet ondersteunen om na te denken over en actie te ondernemen ter bevordering van de SDG's.

Activiteiten voor studenten

Wij bieden didactische tools aan met inhoud en informatie over duurzaamheid, op basis van de verschillende SDG's. De leeractiviteiten stimuleren ervaringen en praktische, participatieve acties.

De activiteiten maken gebruik van echte taken en bronnen om docenten te ondersteunen bij het plannen en definiëren van een leeractiviteit. Het doel is een leermethode aan te reiken die niet gebaseerd is op traditionele kennisoverdracht.

EDO impliceert informele en niet-formele leeractiviteiten die leren door ontdekken en onderzoeken bevorderen, waarbij de student centraal staat, op basis van samenwerking en interactie met verschillende actoren, gericht op actie, reële vraagstukken en de behoeften van de samenleving.

Handleiding met goede praktijken

Tijdens de tweede fase van het project zullen we een handleiding met goede praktijken samenstellen op basis van pilootervaringen. Het doel van deze handleiding is om handvaten te geven voor concrete implementatie van onze leeractiviteiten in de lespraktijk.