Accessibility Tools

Waarom professioneel onderwijs?


"De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen maken deel uit van een mondiale agenda die alleen succesvol kan zijn als deze doelstellingen door alle maatschappelijke actoren, inclusief docenten, worden uitgedragen. De verwezenlijking en instandhouding van duurzame ontwikkeling zal niet allen afhangen van de huidige maar ook van de toekomstige generatie. Onze huidige studenten zijn onze toekomstige professionals.

Professioneel onderwijs, met een focus op arbeidsmarktgerichte competenties, speelt een belangrijke rol in de waardenontwikkeling van toekomstige professionals. Door te werken aan waardenontwikkeling kan professioneel onderwijs studenten stimuleren zich ook in hun toekomstige professionele loopbaan dienstbaar op te stellen, maatschappelijk engagement op te nemen en bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke leefomgeving.

De SDG's kunnen een goed referentiekader zijn om studenten te helpen naar de wereld te kijken door een mondiale bril. De SDG's kunnen ook helpen om de wereld te zien als een systeem, waarbij het gedrag van ieder van ons belangrijk is en het begin kan zijn van kleine veranderingen die bijdragen aan en uitgroeien tot grote transformaties.