Accessibility Tools

Dit doel tracht de verschillen in inkomen en kansen tussen en binnen landen te verminderen, de armoede in de meest achtergestelde gebieden terug te dringen, de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen, beleid op internationaal niveau te stimuleren om de regulering van en het toezicht op markten en financiële instellingen te verbeteren, en verzachting en veilige en verantwoorde mobiliteit van migranten te vergemakkelijken. "Niemand mag achterblijven" moet meer worden dan een eenvoudige slogan op de sociale media. Niemand achterlaten betekent onderwijs, gezondheid en welzijn, en gelijke kansen voor iedereen.

Bedrijven moeten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden aan al hun werknemers, vooral aan kansarme groepen. Dat kan door een eerlijke herverdeling van de lonen onder hun werknemers en door doeltreffende mechanismen ter bestrijding van belastingontduiking toe te passen.

Om de docenten voor te lichten over de ongelijkheidsproblematiek, moeten de docenten hun kennis over de dimensie van ongelijkheid en het dagelijkse leven in verschillende delen van de wereld vergroten. Ook moet het bewustzijn over ongelijkheid worden vergroot, zodat de studenten zich kunnen inleven in de gediscrimineerde mensen. Het doel in het onderwijs is de student in staat te stellen ongelijkheden te evalueren, de oorzaken ervan te onderkennen en te begrijpen welke stappen iedereen moet ondernemen om ze te verminderen.

Actiegebieden

 • Assertieve communicatie

  Assertieve communicatie

  Dit gebied heeft betrekking op het geheel van gedragingen die erop gericht zijn empathie te ontwikkelen voor uitingen van ongelijkheid bij studenten. Deze ongelijkheden kunnen zich manifesteren tegen mensen met minder kansen die in ons land wonen of mensen die uit andere landen komen om een beter en veiliger leven te zoeken. De eerste stap voor empathie is in staat zijn te luisteren en de noodsituatie van andere mensen te erkennen.
 • Bewuste consumptie

  Bewuste consumptie

  Dit gebied heeft betrekking op het vermogen om concrete dagelijkse gedragingen aan te nemen om te trachten de verschillen tussen landen te minimaliseren, bijvoorbeeld door te kiezen voor een ethische manier van consumeren en winkelen. Dit gebied heeft betrekking op directe consumptie, internationale solidariteitsdoelstellingen en een eerlijke toeleveringsketen. Het verbindt een versterkte milieudefensieve benadering met onze consumptiegewoonten, zoals het kiezen van producten die minder vervuiling veroorzaken en milieuvriendelijker zijn.
 • Solidariteitsactie

  Solidariteitsactie

  Dit gebied houdt verband met het vermogen van mensen om solidariteitsacties te bevorderen en solidariteitsorganisaties te ondersteunen. Het heeft betrekking op de concrete hulp en steun die jongeren kunnen bieden. Deze steun kan bestaan uit geldelijke donaties of vrijwilligerswerk op plaatselijk niveau, inzamelingsacties of voorlichtingscampagnes over projecten en kwesties in verband met honger of armoede in de wereld. De voorlichtingsacties kunnen ook gericht zijn op het aannemen van nieuwe en gezonde levensstijlen die de mensenrechten in het Zuiden eerbiedigen en die verband houden met eerlijke consumptiepatronen. Solidariteitsacties moeten ook betrekking hebben op steun aan kansarme jongeren en minderheden in uw land.
 • 1
 • 2
 • 3