Accessibility Tools

Dit doel is geweld een halt toe te roepen, de rechtsstaat te bevorderen, de instellingen te versterken en de toegang tot de rechter te verbeteren, de eerbiediging van de rechten en kansen te garanderen, de toegang tot openbare diensten te verbeteren en de economische ontwikkeling te stimuleren. Een van de indicatoren voor het meten van de verwezenlijking van dit doel is het vertrouwen van mensen, in ons geval - jongeren die de participerende instellingen bezoeken. School is de meest bepalende openbare instelling voor jongeren. Dit betekent dat leraren en opleiders een zeer belangrijke rol spelen en dat hun gedrag doorslaggevend is voor het bereiken van deze SDG.

In verband met ons project kunnen we deze SDG opvatten als gezond sociaal gedrag tussen studenten en geven we speciale aandacht aan het dagelijks leven van jongeren. Het is essentieel om geweldloos gedrag aan te nemen, pesten en andere vormen van geweld te bestrijden en een correcte en legale manier van leven aan te nemen.

Om de studenten in staat te stellen en aan te moedigen om actoren van verandering te worden, moeten zij in staat zijn geweld te herkennen en een gevoeligheid ontwikkelen om zich in te leven in degenen die onrechtvaardig worden behandeld. De sleutelcompetenties in verband met deze SDG zijn het begrijpen van geweld in de interne groepsdynamiek, het erkennen van het rechtssysteem en het erkennen van de mensenrechten. De studenten moeten in staat zijn de gevolgen van gewelddadige acties en de dynamiek van pesten te herkennen. Een van de belangrijkste vaardigheden is het tonen van empathie, solidariteit en samenwerking met degenen die lijden onder geweld en onrecht. Door zich deze vaardigheden eigen te maken, kan de student een positieve en kritische benadering bereiken en een actor van verandering worden.

Actiegebieden

 • Positieve communicatie

  Positieve communicatie

  Dit gebied heeft betrekking op communicatiekanalen en manieren van communiceren tussen jongeren waarbij arrogantie en bedrog in het spreken worden vermeden. Gezonde en geweldloze manieren van communiceren kunnen agressief gedrag en andere vormen van conflicten voorkomen. Het is belangrijk om een gezonde communicatiecode aan te nemen om vreedzame communicatie te bereiken en haatdragende taal en geweld te vermijden. Ook op het internet is het van cruciaal belang een gezonde communicatie te onderhouden. Een nieuwe sociale rode draad van cyberpesten, haatzaaien en geweld is een zeer ernstig wijdverbreid probleem op sociale media dat veel slachtoffers maakt, vooral onder jongeren.
 • Nee tegen pesten en geweld

  Nee tegen pesten en geweld

  Dit gebied betreft concrete manieren waarop studenten relaties onderhouden met hun medestudenten. De studenten moeten blijk kunnen geven van empathie met elkaar en van solidariteit met lijdende mensen. Dit gebied betreft ook het gedrag van studenten in confrontatie met reële en concrete gevallen van pesten. Het verwijst naar positieve of negatieve reacties op de gewelddadige houdingen van andere mensen en houdingen van concrete individuen in de groepsdynamiek. Een ander belangrijk aspect van dit gebied is het vermogen om de illegaliteit van gewelddadig gedrag te onderkennen en een basiskennis van de wetten betreffende haatzaaien en geweld.
 • Actiegerichtheid

  Actiegerichtheid

  Dit gebied houdt verband met de betrokken en actieve houding van mensen bij het bevorderen van een cultuur van vrede. Een cultuur van rechtvaardigheid en vrede bevorderen betekent dat je de vredesactoren in je land kent en dat je in staat bent rechten te herkennen die je moet bevorderen en verdedigen. Een actief persoon worden betekent kwetsbare personen verdedigen tegen geweld en pesterijen, de wetten naleven, mensen bewust maken van rechten en deze in de publieke context verdedigen en promoten, de beginselen van rechtvaardigheid en vrede tussen jongeren bevorderen, en een actieve consumptie van duurzame producten stimuleren.
 • 1
 • 2
 • 3