Accessibility Tools

Dit doel beoogt de wereldwijde moedersterfte te verminderen, overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten te voorkomen en de preventie en behandeling van drugsmisbruik te versterken. Deze doelstelling hangt nauw samen met ons dagelijks leven en weerspiegelt onze houding ten aanzien van persoonlijke hygiëne en fysiek en psychologisch welzijn. Het houdt ook verband met de nieuwe regels inzake persoonlijke hygiëne in verband met de pandemie van het coronavirus in 2020, die een grote invloed heeft op onze dagelijkse hygiënische routines.

Dagelijks persoonlijk gedrag is zeer belangrijk om de studenten in staat te stellen en aan te moedigen om actief bij te dragen tot de bevordering en de verzorging van hun welzijn. Hoewel persoonlijke hygiëne zeer belangrijk is, moet ook aandacht worden besteed aan goede voeding, dagelijkse gewoonten en manieren om een gezonde levensstijl te bevorderen. Zorgen voor je gezondheid houdt ook in dat je een werkritme aanhoudt dat is afgestemd op de natuurlijke slaapcyclus.

In verband met dit project kunnen we deze SDG samenvatten in drie hoofdcompetenties die vooral voor jongeren in onze samenleving essentieel zijn: dagelijkse hygiëne en gezonde gewoonten, veilig rijden, verantwoordelijk seksueel gedrag. De studenten moeten het fysieke welzijn kennen en bevorderen en ook de status van de geestelijke gezondheid begrijpen en de grenzen van het dagelijkse leven in verband met geestelijke gezondheid erkennen. Zij moeten ook veilig rijden bevorderen, wat een zeer belangrijke vaardigheid is die alle jongeren zouden moeten verwerven. Ten slotte is het van belang te erkennen dat zij in staat zijn verantwoorde seksuele gewoonten te bevorderen en aan te nemen.

Actiegebieden

 • Gezonde levensstijlen

  Gezonde levensstijlen

  Dit gebied heeft betrekking op alle gedragingen die verband houden met het leiden van een gezonde levensstijl om een goed leven te leiden. Dit veronderstelt bewustwording van gezond gedrag dat ons in staat stelt welzijn op lange termijn te bereiken. Het is belangrijk te bedenken dat een goed leven ook betekent dat we in een schone en gezonde omgeving leven en lokaal en veilig voedsel van goede kwaliteit eten. We moeten nadenken over het voedsel dat we eten en hoe ons voedingspatroon samenhangt met korte leveringsketens. Dit houdt ook in dat we moeten begrijpen en kunnen kiezen voor lokale en seizoensgebonden ingrediënten om maaltijden te bereiden.
 • Hygiëne en fitness

  Hygiëne en fitness

  Dit gebied betreft de noodzaak om goed te zorgen voor onze hygiëne en de gezondheid van ons lichaam. Ieder mens moet in staat zijn goed voor zijn lichamelijk welzijn te zorgen. Een goede gezondheid van elk individu betekent een goede gezondheid voor de hele bevolking. Het verspreiden van gezonde persoonlijke hygiëne- en welzijnsgewoonten betekent dus een verbetering van de collectieve gezondheid. Dit gebied omvat het vermogen om het lichaam in goede conditie te houden door een actief dagelijks leven te leiden, wat inhoudt dat men regelmatig aan lichaamsbeweging doet of aan een of andere vorm van sport.
 • Mentaal welzijn

  Mentaal welzijn

  Dit gebied betreft alle kennis en gedragingen die gericht zijn op geestelijke en psychologische gezondheid in onze huidige complexe samenleving. Dit gebied omvat ook kennis en gedragingen ter voorkoming van alcohol- en drugsverslaving, inclusief verslaving aan internet, elektronische apparatuur, videospelletjes en andere vormen van verslaving. Het houdt verband met het vermogen van mensen om zichzelf te kennen en geen hulpmiddelen en stoffen te gebruiken op een manier die schadelijke verslavingen kan veroorzaken. Dit suggereert ook kennis van de diensten die in uw land beschikbaar zijn om mensen te helpen om te gaan met verslavingen en het vermogen om deze te herkennen en te gebruiken.
 • 1
 • 2
 • 3