Accessibility Tools

Om de wereld om ons heen te begrijpen, is toegang tot basisonderwijs van cruciaal belang. Door onderwijs van goede kwaliteit verwerven mensen het vermogen om te luisteren, kritisch na te denken over de realiteit, en weloverwogen keuzes te maken over hun leven. Dit doel is ook gericht op het verbeteren van schoolfaciliteiten, het vergroten van het aantal opleidings- en beroepsmogelijkheden, en het vergroten van het aantal opgeleide leraren dat beschikbaar is om een veilige leeromgeving te bieden.

Onderwijs is essentieel om veel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken. Kwaliteitsonderwijs stelt mensen in staat de armoedespiraal te doorbreken; het helpt ongelijkheden te verminderen en gendergelijkheid te bereiken; het stelt mensen in staat een gezonder en duurzamer leven te leiden en het is essentieel voor het bevorderen van tolerantie en vreedzame samenlevingen.

De integratie van de SDG in het professioneel onderwijs helpt mensen om kennis, vaardigheden, waarden en gedragingen te ontwikkelen die nodig zijn om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken. Deze SDG is met name gerelateerd aan professioneel onderwijs via doelstelling 4.3 (gelijke toegang tot betaalbaar technisch, beroeps- en hoger onderwijs); doelstelling 4.4 (het aantal mensen met relevante vaardigheden voor financieel succes vergroten), en doelstelling 4.5 (alle discriminatie in het onderwijs uitbannen).

Scholen/universiteiten zijn van essentieel belang om leerruimten te bieden aan studenten om hun ideeën om bij te dragen aan de verwezenlijking van de SDG's te plannen en uit te voeren, en om deze onderwerpen in de leerplannen en buitenschoolse activiteiten op te nemen.

Actiegebieden

 • Wereldwijde actie

  Wereldwijde actie

  Kwaliteitsonderwijs is van essentieel belang voor het verwerven van kennis over duurzame ontwikkeling, die op haar beurt kan leiden tot duurzamer gedrag. Daartoe moeten acties worden ondernomen om overal ter wereld eerlijke en inclusieve toegang tot onderwijs te bevorderen. In een wereld waarin iedereen van elkaar afhankelijk is, heeft mondiale actie te maken met individuele acties die mondiale gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld: het volgen van internationaal nieuws en campagnes, het delen van een bericht op sociale media over mondiaal onderwijs, of het voeren van een internationale bewustmakingscampagne. Deze en andere acties kunnen bijdragen tot een grotere bewustwording van de uitdagingen op het gebied van wereldwijd onderwijs, wat op zijn beurt nationale en internationale belanghebbenden kan beïnvloeden om deze uitdagingen aan te pakken.
 • Zelfstudie

  Zelfstudie

    Leren komt niet alleen van formeel onderwijs, maar ook van niet-formeel en informeel onderwijs in alle contexten en levenssituaties van individuen. In alle leercontexten moeten individuen niet alleen een passieve houding aannemen ten opzichte van onderwijs, maar ook proactief zijn in het verwerven van kennis, vaardigheden en bekwaamheden voor zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling door een houding van nieuwsgierigheid en verkenning om van leren te genieten en het te waarderen. Om proactief te zijn, kunnen individuen deelnemen en workshops organiseren over de SDG's, betrokken raken bij programma's (stages, traineeships...) of gratis online cursussen volgen.
 • Gemeenschapsparticipatie

  Gemeenschapsparticipatie

  Individuen hebben ook de verantwoordelijkheid om bij te dragen tot kwaliteitsonderwijs in hun lokale gemeenschap door een meer inclusieve en solidaire school te bevorderen. Ze moeten zich bewust zijn van de lokale uitdagingen bij de toegang tot onderwijs, namelijk toegankelijkheid, gender, culturele en socio-economische uitdagingen om lokale initiatieven tegen discriminatie te ontwikkelen en eraan deel te nemen en het recht van iedereen op onderwijs te verdedigen. Enkele initiatieven die individuen kunnen uitvoeren zijn: het opstellen van een petitie voor de schooldirectie voor toegankelijke faciliteiten; de lokale autoriteiten vragen om betrokken te raken bij initiatieven over kwaliteitsvol onderwijs, en vrijwilligerswerk doen als mentor.
 • 1
 • 2
 • 3