Accessibility Tools

Er is voldoende zoet water op aarde om alle bewoners toegang te geven tot water van voldoende kwaliteit en kwantiteit om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. De huidige verdeling ervan is echter ongelijk en oneerlijk. Miljoenen mensen zijn gedwongen hun dagelijks leven te leiden in omstandigheden waarin zij extreem verstoken zijn van deze essentiële hulpbron of verontreinigd water en water van slechte kwaliteit consumeren. Voorspeld wordt dat in 2050 minstens 25 % van de wereldbevolking te kampen zal hebben met langdurige watertekorten.

Deze situatie heeft directe gevolgen voor de gezondheid van de mensen en bijgevolg ook voor hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het veroorzaakt ondervoeding en ziekten, vooral bij de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals minderjarigen en bejaarden. Tenslotte vormt het een grote belemmering voor persoonlijke ontwikkeling en een autonoom en menswaardig bestaan. De toegang tot water in eerlijke en veilige omstandigheden is derhalve een universeel mensenrecht dat door alle individuen en instellingen als zodanig moet worden geëerbiedigd en beschermd.

Het probleem van het watertekort en de waterverontreiniging wordt nog verergerd door de klimaatverandering, die steeds meer gebieden van de planeet in praktisch onbewoonbare woestijnen verandert. Dit wordt nog versterkt door het gebrek aan sanitaire infrastructuur en de uitbreiding van een roofzuchtig en vervuilend bedrijfssysteem, dat niet alleen water maar natuurlijke hulpbronnen in het algemeen monopoliseert. Hierdoor worden de dichtstbijzijnde gemeenschappen beroofd van de meest elementaire mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is ook belangrijk te bedenken dat het vrouwen en kinderen zijn die verantwoordelijk zijn voor de watervoorziening van hun gemeenschappen. Deze essentiële taak neemt echter hun belangrijke tijd in beslag die nodig is voor de ontwikkeling van andere aspecten van het leven, zoals onderwijs.

Het is van cruciaal belang dat wij, in de bevoorrechte positie, ons bewust zijn van de enorme waarde van water en van onze verantwoordelijkheid om het te beschermen en duurzaam te gebruiken. Water kan niet worden geproduceerd. Onze planeet heeft een beperkte hoeveelheid water en wij zijn allen verantwoordelijk voor het gebruik en de verdeling ervan.

Actiegebieden

 • Waterefficiëntie

  Waterefficiëntie

  We gebruiken allemaal vele liters water per dag, vaak zonder ons daarvan bewust te zijn. We gebruiken deze liters voor ons dagelijks gebruik, om te drinken, om te douchen en onze tanden te poetsen; maar ook voor apparaten in onze huizen, bedrijven en scholen. Het milieubewustzijn neemt gelukkig toe, althans in de buitenwereld, en dat heeft geleid tot de productie van huishoudelijke apparaten die efficiënter zijn op het gebied van waterbesparing. Er is ook een praktisch algemene bewustwording van het milieu, die bijdraagt tot de besparing van deze hulpbron in het dagelijks verbruik. Het doel van dit gebied is het vermogen te meten om water te besparen en het rationeel te gebruiken in ons dagelijks leven, thuis, op het werk en in onze vrije tijd.
 • Waterbesmetting

  Waterbesmetting

  Onze manier van consumeren laat een grote hoeveelheid vervuiling en verontreiniging achter die in waterbronnen en de zee worden gedumpt. Deze situatie is rechtstreeks van invloed op onze gezondheid, want zij beïnvloedt de kwaliteit van het voedsel dat wij eten en de gezondheid van de omgeving waarin wij leven. Bovendien beïnvloedt zij de gezondheid van onze hele planeet. Daarom is het van cruciaal belang de gewoonten die de meeste vervuiling veroorzaken te identificeren en deze trachten te verminderen. Zo kunnen we, als we de herkomst van bepaalde producten en de effecten van hun residu op het milieu kennen (wasmiddelen, vaatwasmachines, gels, enz.), het verbruik van deze producten analyseren. Dit komt bovenop de reeds enorme hoeveelheid plastic die wij dagelijks gebruiken en de reeds bestaande vervuiling van vele industrieën.
 • Water footprint (water consumption)

  Water is essential for the life of animals, plants and humans, but also for the production and manufacturing of absolutely everything we consume. We propose to research how much water is required for the production of certain foods (such as bread, vegetables or meat) and other products (clothing, electronics…). We will be surprised to see the enormous number of litres of water needed to manufacture everything we use. This “water footprint” created by all products, directly affects the lack of this recourse and its unfair distribution and use in the world. It is important to reflect on this “hidden” water in our consumption which allows for an unsustainable and irrational system affecting the most vulnerable people and regions on our planet. Water is essentieel voor het leven van dieren, planten en mensen, maar ook voor de productie en fabricage van werkelijk alles wat wij consumeren. Wij stellen voor te onderzoeken hoeveel water nodig is voor de productie van bepaalde voedingsmiddelen (zoals brood, groenten of vlees) en andere producten (kleding, elektronica...). We zullen verbaasd zijn over het enorme aantal liters water dat nodig is om alles wat we gebruiken te vervaardigen. Deze "watervoetafdruk" die door alle producten wordt gecreëerd, is rechtstreeks verbonden aan het gebrek aan deze hulpbron en aan de oneerlijke verdeling en het oneerlijke gebruik ervan in de wereld. Het is belangrijk om na te denken over dit "verborgen" water in onze consumptie, dat een niet-duurzaam en irrationeel systeem mogelijk maakt dat de meest kwetsbare mensen en regio's op onze planeet treft.
 • 1
 • 2
 • 3