Accessibility Tools

Elke dag gebruiken we in het moderne leven fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool, wat bijdraagt tot een hoge uitstoot van broeikasgassen. Om je ecologische voetafdruk te verkleinen, moet je je bewust zijn van de hoeveelheid energie die je verbruikt en proberen je niet-hernieuwbaar energieverbruik te verminderen. Overschakelen op hernieuwbare energiebronnen als consument en minder verbruiken zijn cruciaal om je negatieve ecologische, sociale en economische impact te beperken.

“Fossiele brandstoffen (olie, steenkool, gas) dragen actief bij tot de opwarming van de aarde. De meeste westerse landen zijn nu volledig afhankelijk van olie, wat hen erg kwetsbaar maakt. Naarmate de winning duurder wordt, zullen de prijzen stijgen, waardoor onze economie drastisch zal verzwakken. De strijd om de controle over de fossiele brandstoffen is (en zal) de oorzaak zijn van talrijke conflicten en geopolitieke situaties die een groot aantal bevolkingsgroepen in gevaar brengen. Dat is nu al het geval. Kernenergie is veel te duur en te gevaarlijk, verbruikt enorme hoeveelheden water en produceert giftig afval waarvan we nog steeds niet weten hoe we er vanaf moeten komen.” (demain-lefilm.com, 2014)

Studenten kunnen bijdragen aan SDG 7 door hun energieverbruik te veranderen en door te pleiten voor betaalbare en schone energie voor iedereen. Je kan je studenten in staat stellen bij te dragen aan SDG 7 door hen te leren op een systemische manier te denken en "toekomstbeelden" te maken waarin ze de ecologische, sociale en economische impact zien van hun individuele kortetermijnbeslissingen in verband met energieverbruik op wereldschaal en op lange termijn. Het vereist ook het vermogen van de studenten om verandering te faciliteren en te pleiten voor duurzamere energiebronnen. SDG 7 omvat subdoelstellingen met betrekking tot: de toename van betaalbare, betrouwbare, moderne en hernieuwbare energie en de toegang daartoe, onderzoek en technologische diensten op het gebied van schone energie en de ontwikkeling van infrastructuur voor schone energie, zeker in de minst ontwikkelde landen.

Actiegebieden

 • Energie-efficiëntie

  Energie-efficiëntie

  In ons dagelijks leven gebruiken we allemaal veel energie, zoals elektriciteit, voor onze apparaten thuis, vaak zonder ons daarvan bewust te zijn. Door onze vraag naar elektriciteit stijgt de elektriciteitsproductie, die vaak afkomstig is van elektriciteitscentrales die fossiele brandstoffen verbranden, waardoor veel broeikasgassen worden uitgestoten. Als individu kan je je energie-efficiëntie verhogen door je bewust te worden van de energie die je gebruikt voor jouw huishoudelijke apparaten, door ze uit te schakelen wanneer dat mogelijk is of door te kiezen voor apparaten die minder energie verbruiken. Op die manier kan je bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en jouw elektriciteitsrekening verlagen.
 • Energieverbruik

  Energieverbruik

  Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen heeft ook een positief effect op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Je kan aan dit actiegebied bijdragen door je bewust te worden van het soort energie (hernieuwbaar of niet-hernieuwbaar) dat je thuis gebruikt en door minder te gaan winkelen/consumeren, want alles wat je koopt heeft gevolgen voor het milieu. Het productieproces van producten voor het dagelijks leven vereist (vaak niet-hernieuwbare) energie. Ook je vervoersgewoonten hebben een grote invloed op de hoeveelheid en het type energie dat je gebruikt.
 • Participatie

  Participatie

  studenten moeten zich bewust zijn van hun macht in de samenleving en hun vermogen om op te treden als change agents voor een betere wereld. Als leiders op het gebied van duurzaamheid kunnen zij proberen het lokale beleid en de beleidsmakers te beïnvloeden door te pleiten voor verandering in hun eigen gemeenschap. Op het vlak van energieproductie kunnen ze de productie van hernieuwbare energie promoten door deel te nemen aan lokale initiatieven die hernieuwbare energie promoten of door hun familie en vrienden te beïnvloeden om thuis hernieuwbare bronnen te installeren (zonnepanelen, miniwindmolens, geothermische energie,...) of om te kiezen voor een 100% hernieuwbare elektriciteitsleverancier.
 • 1
 • 2
 • 3