Accessibility Tools

Studenten kunnen bijdragen aan SDG 8 door samen te werken, te spreken en te handelen voor fatsoenlijk werk en positieve economische verandering. Zij kunnen dit doen door kansen te grijpen en te creëren om ondernemingsprojecten met een positieve ecologische en sociale impact te ontwikkelen, te plannen en uit te voeren. Dit vereist het vermogen van de studenten om op een systemische manier te denken en "toekomstbeelden" te schetsen waarin de ecologische, sociale en economische gevolgen van hun individuele kortetermijnbeslissingen op wereldschaal en op lange termijn worden bezien. Het vereist ook het vermogen van de studenten om duurzame veranderingsprocessen te vergemakkelijken, teneinde bij te dragen tot een maatschappij en economie die binnen de mogelijkheden van de planeet in de behoeften van allen voorziet. Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat niemand tekort komt op de essentiële levensbehoeften (van voedsel en huisvesting tot gezondheidszorg en politieke stem), terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat we collectief onze druk op de levensondersteunende systemen van de aarde, waarvan we fundamenteel afhankelijk zijn - zoals een stabiel klimaat, vruchtbare bodems, en een beschermende ozonlaag - niet overschrijden. (Raworth, 2017).

Je kan je studenten helpen om duurzaamheidsleiders te worden voor SDG 8 door tijdens je lessen waardengedreven leiderschap, duurzame consumptie en duurzaam ondernemerschap te stimuleren. SDG 8 omvat subdoelen met betrekking tot: duurzame economische groei, financiële diensten en economische productiviteit, wereldwijde hulpbronnenefficiëntie, ondernemerschap en innovatie, het creëren van banen, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk, werkgelegenheid voor jongeren, gedwongen arbeid, mensenhandel en kinderarbeid, arbeidsrechten, met inbegrip van migrerende werknemers en mensen met een onzekere baan. In je klas kan je deze SDG koppelen aan thema's als arbeidsomstandigheden, arbeidsrechten en inclusieve arbeidsmarkt, duurzame consumptie en duurzame bedrijfsmodellen.

Actiegebieden

 • Waardengedreven leiderschap

  Waardengedreven leiderschap

  Waardengedreven leiderschap stelt studenten in staat het voortouw te nemen in duurzame transitieprocessen, gebaseerd op het vermogen om te reflecteren op hun eigen en andermans behoeften en waarden. Leiderschap is een wederzijdse relatie gebaseerd op gedeelde behoeften en waarden. Waardengedreven leiderschap maakt het mogelijk om waarden, die de leidende principes in ons leven zijn, in de praktijk te brengen. Studenten moeten worden aangemoedigd empathisch en geëngageerd te zijn en na te denken over hun en andermans behoeften en waarden, teneinde veranderingen en verbeteringen met betrekking tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duurzame economische groei te vergemakkelijken.
 • Bewuste consumptie

  Bewuste consumptie

  Duurzame consumptie stelt studenten in staat zich op te stellen als verantwoordelijke burgers, door hun ecologische voetafdruk te verkleinen en de beperkingen van de gebruikelijke duurzame consumptiestrategie te overwinnen. Duurzame consumptie impliceert "het gebruik van goederen en producten die in basisbehoeften voorzien en een betere levenskwaliteit bieden, terwijl het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en giftige materialen, alsmede de uitstoot van afval en verontreinigende stoffen gedurende de levenscyclus tot een minimum worden beperkt, zodat de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar worden gebracht." (Seyfang, 2006) Daarom moeten studenten worden aangemoedigd om op een systematische manier te denken en om "toekomstbeelden" te analyseren, te evalueren en op te stellen waarin de gevolgen van lokale kortetermijnbeslissingen op wereldschaal en op lange termijn worden bekeken.
 • Duurzaam ondernemerschap

  Duurzaam ondernemerschap

  Duurzaam ondernemerschap stelt studenten in staat doordachte beslissingen te nemen en verantwoorde acties te ondernemen om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Een wereld waarin economische groei wordt beperkt door planetaire en sociale grenzen. Duurzaam ondernemerschap verwijst naar het ontdekken, creëren en exploiteren van ondernemingskansen die bijdragen aan duurzaamheid door het genereren van sociale en milieuvoordelen voor anderen in de samenleving (Hockerts en Wüstenhagen, 2010; Pacheco et al., 2010; Shepherd en Patzelt, 2011). Daarom moeten studenten worden aangemoedigd om kansen te creëren en te grijpen, om zich aan te passen en om ondernemingsprojecten met een positieve ecologische en sociale impact te ontwikkelen, te plannen en uit te voeren, en daarbij in het besluitvormingsproces rekening te houden met andere gezichtspunten.
 • 1
 • 2
 • 3