Accessibility Tools

SDG 9 gaat over het stimuleren van innovatie, toegang tot kennis en onderzoek, duurzaam bouwen en het bevorderen van duurzame investeringen. Infrastructuur en innovatie zijn belangrijke drijvende krachten voor een duurzamere economie. Een economie die de grenzen van het ecosysteem niet overschrijdt en tegelijkertijd de menselijke basisbehoeften waarborgt. Om duurzame oplossingen te vinden voor economische, sociale en milieu-uitdagingen zijn technologische vooruitgang, het delen van kennis, duurzame infrastructuur en duurzame investeringen essentieel. Dit begint met het voor iedereen toegankelijk maken van communicatietechnologie en onderzoek.

SDG 9 is nauw verbonden met andere SDG's in de welvaartspijler, zoals SDG 8 (fatsoenlijk werk en economische groei) en 11 (duurzame gemeenschappen). studenten kunnen bijdragen aan SDG 9 door samen te werken, hun stem te laten horen en te handelen voor positieve economische verandering. In je klas kun je het hebben over onderwerpen zoals de circulaire economie en studenten aanmoedigen om na te denken over hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Je kunt ze ook technieken aanleren om bij te dragen aan duurzame innovatie, door ze te leren op een systemische manier te denken en met scenario's te werken. Dit zal hen helpen om in hun eigen gemeenschappen kansen te identificeren voor groenere en veerkrachtigere oplossingen en om in hun eigen leven 'slimme keuzes te maken'. Als individu kun je bijdragen aan deze SDG door te leren over plannen voor vooruitgang in je land, online slim en vriendelijk te blijven, bouwprojecten te steunen die mensen ten goede komt en de planeet beschermt, innovaties toe te juichen die van de wereld een betere plek maken en te eisen dat de voordelen van vooruitgang worden gedeeld. (Futerra Good Life Goals, 2018)

Actiegebieden

 • Duurzame innovatie

  Duurzame innovatie

  Om bij te dragen tot duurzame innovatie moeten studenten leren op een systemische manier te denken en met toekomstscenario's te werken. Zo kunnen ze begrijpen hoe hun persoonlijke keuzes duurzaamheid op wereldschaal en op lange termijn beïnvloeden. Als individu kun je ook bijdragen aan SDG 9 door te pleiten voor toegang tot onderzoeks- en communicatietechnologieën voor iedereen in je gemeenschap. Deze SDG is nauw verbonden met SDG 17 aangezien open wetenschap en co-creatie in partnerschappen met andere belanghebbenden cruciaal zijn voor duurzaam onderzoek en innovatie. Als individu kan je bijdragen aan duurzaam onderzoek en innovatie door nieuwe organisaties te bereiken, diversiteit en interculturele relaties te verwelkomen en open te staan voor de argumenten en meningen van anderen.
 • Afvalvermindering

  Afvalvermindering

  Om duurzame industrialisatie te bevorderen, moeten circulaire bedrijfsmodellen de norm worden. Als individu kun je proberen de cradle to cradle- en zero waste-principes van de circulaire economie in je eigen leven en huis toe te passen. Het verminderen van het afval dat je produceert heeft een grote impact op je ecologische voetafdruk. Studenten moeten leren hoe ze afval goed kunnen sorteren. Als individu kun je ook bijdragen door thuis te composteren, zo vaak mogelijk te repareren en te hergebruiken en een lokaal netwerk op te zetten om te delen in plaats van nieuwe producten te kopen.
 • Duurzaam beleggen

  Duurzaam beleggen

  Het financiële systeem heeft een zeer grote invloed op de wereldeconomie door het soort bedrijven en projecten dat het financiert, bijvoorbeeld de kolenindustrie die een grote CO2-uitstoter is. Veel banken "hebben filialen in belastingparadijzen en moedigen zo hun cliënten aan hetzelfde te doen en hun fortuin te verbergen. Belasting op die enorme hoeveelheden geld zou veel problemen oplossen waarmee we te maken hebben." (demain-lefilm.com, 2014) Als individu kun je slimme keuzes maken over het type bank dat je kiest. Je kunt een kijkje nemen in het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) rapport van je eigen bank. Als alternatief kun je ook je spaargeld gebruiken om sociale of milieuprojecten of bedrijven te financieren via alternatieve financiering zoals crowdfunding of microfinanciering. Een ander alternatief is het gebruiken of opzetten van een lokale munteenheid die alleen kan worden gebruikt om producten te kopen in uw lokale gemeenschap.
 • 1
 • 2
 • 3